Rosnę szybko, dużo wiem – Sarenki i Tygryski
 
Po dzisiejszych zajęciach dziecko powinno:
• rozpoznać znane bajki i wskazać ich bohaterów,
• przykleić okładki książek z bajkami we właściwych miejscach,
• znać znaczenie określeń: duży – mały, wysoki – niski, krótki – długi,
• poznać narzędzia pomiaru wykorzystywane przez dorosłych i podjąć próbę posługiwania się nimi,
• mierzyć wysokość (długość) za pomocą sznurka,
• wykorzystać różnego rodzaju materiały do pracy plastycznej,
• relaksować sie podczas słuchania bajki.
1. „Najpiękniejsze bajki”- Obejrzyj ilustracje przedstawiające okładki z książek, spróbuj nazwać tytuły tych bajek. (Zdjęcia 1)
2. A teraz nazwij postaci i powiedz z jakiej bajki pochodzą.(Zdjęcia 2)
3. Pora na „Karty pracy” cz. 3, s. 45
4. Włącz teraz prezentację, poznasz różne narzędzia służące do mierzenia (Prezentacja 1)
5. „Przeciwieństwa” – praca plastyczna.
Podczas dokonywania pomiarów, posługujemy się określeniami:
mały – duży,
wysoki – niski,
długi – krótki.
To są przeciwieństwa.
Przedstaw jedno z tych przeciwieństw w swojej pracy plastycznej.
Wybierz jedną cechę oraz osobę, zwierze, roślinę lub przedmiot i ukaż ją w dwóch wariantach, np. mały i duży kwiat, wysoki i niski człowiek, itp.
Wykorzystaj dowolne materiały.
6. Na zakończenie wysłuchaj bajkę relaksacyjną M. Molickiej pt. „Odpoczynek misia” (Nagranie)
 
{gallery}20192020/sarenki/pracazdalna2/10{/gallery}