Podczas zajęć z rytmiki dzieci nauczyły się piosenki pt. Mikołajek. Realizowały także za pomocą ruchu takie wartości rytmiczne  

jak „ćwierćnuty” i „ósemki”. Przedszkolacy uczestniczyli również w zabawie ze śpiewem pt. „Prezenty św. Mikołaja”.
Zobacz więcej: