Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. W tym tygodniu w maluszkach skupiliśmy się na różnego rodzaju ćwiczeniach muzyczno-ruchowych doskonalących rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich, a także tempa w muzyce.