W wychowaniu muzycznym dziecka , piosenka jest podstawową formę muzykowania i najbardziej komunikatywnym rodzajem muzyki. Nauka słów piosenki, poprzez wielokrotne powtarzanie, stwarza możliwość wprowadzenia ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę oraz ćwiczenie pamięci. Stąd też na zajęciach z rytmiki nie może zabraknąć nauki piosenki. Dzieci najpierw słuchają melodii, określają jej charakter i tempo, następnie skupiają się na tekście, historii która zawarta jest w piosence. Kolejnym etapem jest rytmizacja tekstu oraz nauka melodii. Na koniec pozostaje wspólne śpiewanie.