Dzisiejszego dnia grupa Sarenki, utrwalała wiadomości na temat sposobu przekazywania wiadomości dawniej i dziś. Dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami pocztówek oraz doskonaliły umiejętności matematyczne.

Zobacz więcej:

Urodzinki Hani z grupy KOTKI

CIEKAWY WTOREK W GRUPIE SŁONIKI