Podczas zajęć dydaktycznych przedszkolaki z grupy ,,Dinusie” wzbogacały wiedzę na temat owoców i warzyw. Dowiedziały się co można z nich zrobić, a także odróżniały część jadalną od liścia. Pięciolatki wzięły również udział w owocowych zabawach matematycznych. Dużo radości sprawiły Dinusiom zabawy oddechowe z wykorzystaniem liści. Nasi milusińscy utrwalali poznane litery układając je z dostępnych owoców i warzyw.