Poniedziałkowe zajęcia grupa "Żółwiki" rozpoczęła od rozważań na temat tego, skąd bierze się wiatr? Dzieci dowiedziały się, czym jest róża wiatrów oraz doskonaliły orientację na globusie w odniesieniu do stron świata. Ponadto "Żółwiki" skonstruowały wiatraki, aby określić wpływ podmuchu wiatru na szybkość ich kręcenia się, a także przeprowadziły doświadczenia, dzięki którym mogły obserwować zachowanie się powietrza w wodzie z dodatkiem białka kurzego jaja i płynu do mycia naczyń.

Zobacz więcej:

„Jak dorosnę to zostanę…”

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ U SŁONIKÓW