Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości dziecka są zabawy i eksperymenty badawcze, które są dla dzieci szczególnie interesujące, bo wyjaśniają zjawiska z najbliższego otoczenia. Podczas takich zajęć maluchy zaspokajają swoją ciekawość oraz wzmacniają poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Tak więc dotychczasowy tydzień w grupie „Słoneczka” opierał się na tematach związanych właśnie wodą.

Po zastosowaniu metody aktywizującej - burzy mózgów - można było zauważyć, że pięciolatki posiadają już znaczną wiedzę na temat znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Następnie dowiedzieliśmy się jak powstaje deszcz, który towarzyszy nam dosyć często w obecnej porze roku oraz poznawaliśmy różnego rodzaju właściwości wody, za sprawą eksperymentów, które przysporzyły naszym przedszkolakom wiele pozytywnych wrażeń, a ich aktywne uczestnictwo w zajęciach badawczych umocniło ich w przekonaniu, że mogą w jednej chwili stać się „małymi badaczami” i niektóre z tych doświadczeń wykonać bez trudu sami.

Jednak na tym działania dzieci się nie kończyły i w kolejnych dniach ćwiczyliśmy również naszą motorykę ręki, za pomocą różnorakich ćwiczeń grafomotorycznych oraz sprawność fizyczną, biorąc udział w konkurencjach zręcznościowych.

Tego typu zajęcia są wspaniałą okazją do rozbudzania ciekawości poznawczej dzieci, do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków; przyczyniają się do rozwijania myślenia przyczynowo - skutkowego, ćwiczą koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

Materiał: Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” w Lubawie

Zobacz więcej:

Jesienne nastroje w Bajkolandii i Smerfolandii