Spotkania na łące: zwierzęta gospodarskie.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:                                             211

  • rozumie znaczenie pojęcia zwierzęta gospodarskie,

  • wyróżnia zwierzęta gospodarskie, nazywa je i ich domy,

  • podaje cechy charakterystyczne zwierząt gospodarskich,

  • łączy osobniki dorosłe i potomstwo w pary,

  • doskonali sprawność i koordynację ruchową.

Kochane „Żółwiki” zapraszam Was do udziału w naszych zdalnych zajęciach. Dzisiaj głównym tematem będą zwierzęta gospodarskie.

Na początku zróbcie krótką rozgrzewkę – możecie zaprosić do udziału w niej swoich bliskich – i zaśpiewać piosenkę o pewnym dziadku, który miał farmę:

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

Tak aktywni możemy zacząć zajęcia ?

Jakie to zwierzę?” – Dziecko ogląda poniższe ilustracje przedstawiające zwierzęta gospodarskie i nazywa je, opisuje ich wygląd oraz porównuje ich wielkość.

KROWA

KOŃ

ŚWINIA

OWCA

KOZA

KURA

KACZKA

GĘŚ

Mieszkania zwierząt” – „Karta pracy. Woda”, str. 26. Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie zwierząt do miejsca ich zamieszkiwania i przebywania. Umieszcza naklejki zwierząt gospodarskich w zabudowaniach gospodarczych i rysuje po śladzie dach zabudowań.

Karta pracy. Woda”, str. 26

216

Duże i małe” –zabawa dydaktyczna, która polega na nazywaniu oraz dobieraniu w pary ilustracji zwierząt młodych i dorosłych.

Zadaniem dziecka jest wypchnięcie wszystkich obrazków zwierząt z teczki „Pomoce czterolatka” – Zwierzęta gospodarskie i ich młode.

Następnie dziecko ogląda ilustracje i próbuje samodzielnie nazwać zwierzęta oraz ich młode.

Po nazwaniu wszystkich zwierząt, Rodzic rozkłada obrazki przed dzieckiem. Jego zadaniem jest połączenie zwierząt w pary: mama i młode. Po ułożeniu wszystkich par, dziecko może wykazać się znajomością odgłosów, jakie wydaje poszczególne zwierzę.

Pomoce czterolatka” – Zwierzęta gospodarskie i ich młode

217