Niezwykle ważną rzeczą jest poznawanie przez dzieci innych krajów i tradycji, rozbudzanie świadomości wielokulturowości. Taką tematyką upłynęła środa w grupach popołudniowych.
„Jeżyki” wzbogaciły wiedzę dotyczącą Ameryki Północnej i Południowej. Przedszkolaki odszukiwały obie Ameryki na mapie, poszerzyły wiadomości na temat zwierząt tam żyjących oraz odtworzyły elementy kultury i sztuki Indian.
Dzieci z grupy „Gwiazdeczki” dowiedziały się, że Polska leży w Europie. Wskazywały nasz kraj na mapie Europy oraz globusie, a także poznały flagi innych Państw.
„Króliczki” poruszyły zagadnienia związane z Afryką. Nasi podopieczni zapoznali się z fragmentami wybranych utworów muzyki afrykańskiej, rozwiązywali zadania tekstowe oraz udoskonaliły swoje umiejętności czytania.

{gallery}20192020/3pracazdalna/41{/gallery}