Czy emocje możemy podzielić na dobre i złe? Czy można się złościć? Czym jest strach? Jak poradzić sobie z porażką? Jak pokonać nieśmiałość? W jaki sposób czekać na swoją kolej? Czym jest empatia? Czy warto pomagać? Dlaczego różnimy się od siebie? – na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukują dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” w Lubawie podczas zajęć prowadzonych metodą Treningu Umiejętności Społecznych.
TUS to regularne spotkania grupowe, podczas których przedszkolacy za pomocą różnorodnych form np. ćwiczeń, rozmów, dyskusji, instrukcji czy scenek dramowych rozwijają umiejętności potrzebne do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.
Uczestnictwo w zajęciach TUS są świetną okazją dla przedszkolaków, aby poprzez wspólną zabawę i ćwiczenia wypracować sposoby radzenia sobie z wyrażaniem uczuć, nauczyć się nazywania i rozpoznawania emocji, wzajemnego słuchania, przestrzegania przyjętych zasad, przyjmowania krytyki, reagowania na porażkę i trudne sytuacje, jak również podnieść pewność siebie, wiarę we własne możliwości oraz dostrzec swoje mocne strony.
Trening Umiejętności Społecznych to doskonała okazja, aby przedszkolacy mogli powiedzieć głośno o tym, co myślą, co czują i wspólnie poszukać rozwiązań na ich wielkie problemy, które istnieją w ich małym świecie