W tym szczególnym czasie jaki obecnie panuje, zachowanie czystości i nauka pozytywnych nawyków staje się nadrzędną. Wiemy dobrze, że nasze zdrowie opiera się na zachowaniu zasad higieny i jak najczęstszym dbaniu o czystość.

Dziś przedszkolacy z grupy 4-o latków przypomniały sobie i utrwaliły zasady dbania o siebie. Wiedzą jakie czynności higieniczne zaliczamy do najważniejszych, utrwaliły kolejne etapy mycia rąk, zapoznały się z najczęściej używanymi przyborami, samodzielnie przyporządkowywały je do odpowiednich części ciała. Wykonały również pracę plastyczną pt.: „Dobrze żyje, kto się myje”. Dzisiejsze zajęcia, tak potrzebne w czasach pandemii, uzmysłowiły dzieciom jakie znaczenie dla zdrowia i życia ma higiena.

Zobacz więcej:

Jak opiekować się rodzeństwem? – grupa Jeżyki.

Urodzinki Lenki z grupy SŁONIKI