Podczas zajęć „Kotki” kształtowały pozytywną samoocenę oraz umiejętność wyrażania uczuć w stosunku do rówieśników. Uczyły się także sposobów radzenia sobie ze złością,  rozpoznawały i nazywały emocje. Dzieci uczestniczyły również w zabawie matematycznej kształtującej stosowanie pojęcia „po równo”, rysowały swój własny wizerunek oraz utrwalały wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu i na placu zabaw. Przedszkolacy z wielkim zaangażowaniem wykonali łańcuch pomocnych dłoni, kształtując rozumienie niesienia pomocy innym oraz podjęli próbę pisania swojego imienia.

ZOBACZ WIĘCEJ:

„Warzywny zawrót głowy” grupa „Lwiątka”

Jesienne dary drzew