W Przedszkolach Niepublicznych „Smerfolandia” i „Bajkolandia” w Lubawie nasi milusińscy mają okazję uczestniczenia w zajęciach plastycznych, których celem jest rozwijanie dziecięcej kreatywności, poczucia estetyki i radości z działań twórczych.  Na zajęciach dzieci zapoznawane są z różnymi dziedzinami sztuki, technikami i materiałami plastycznymi. Stwarzamy uczestnikom odpowiednie warunki, które zapewniają pobudzenie ekspresji i rozwój ich artystycznej aktywności. Poprzez oddziaływania twórcze wpływamy na pełny rozwój osobowości i możliwości intelektualne młodego człowieka. Dodatkowe zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem podopiecznych, a obcowanie ze sztuką daje im wiele radości. Wszystkie dzieła małych artystów można podziwiać na organizowanych wystawach. Kto wie może dzięki nam w przyszłości, któryś z podopiecznych zostanie sławnym malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem czy artystą plastykiem…

ZOBACZ WIĘCEJ:

Urodziny Fabiana z grupy „Owieczki”

Bezpieczeństwo na drodze- grupa Dinusie