Wiosenne przebudzenie.
 
Podczas wykonywania wczorajszych prac i ćwiczeń wykazaliście się dużą kreatywnością. Dziękuje Wam za to, że tak pięknie pracujecie.
Zapraszam Was na dzisiejsze zajęcia.
Temat: Wiosenne przebudzenie
Cele ogólne:
– dostrzeganie przez dzieci zmian zachodzących wiosną w przyrodzie, rozróżnianie odgłosów ptaków, zapoznanie z rodzajami prac wykonywanych wczesną wiosną w ogrodzie, zapoznanie z drukowanymi i pisanymi literami „Ł”, „ł”, doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter, określanie miejsca położenia obiektu/rysunku na kartce, przeliczanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną, rozpoznaje i nazywa literę drukowaną i pisaną „ł”, „Ł”, określa miejsce głoski „ł” w wyrazach, czyta w zakresie poznanych liter, określa położenie obiektu na kartce, przelicza liczmany powyżej 10.
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/12{/gallery}