Przedszkolacy z grupy „Słoneczka” z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, podczas których badały właściwości fizyczne wody. Po zastosowaniu metody aktywizującej- burzy mózgów - można było zauważyć, że sześciolatki posiadają  bogatą wiedzę na temat znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka.

Dzieci rozważały do czego służy woda, mówiły o jej obiegu w przyrodzie, zastanawiały się również nad sposobami jej oszczędzania i ochrony jej czystości. Podczas jednego z eksperymentów udało nam się wywołać deszcz oraz wulkan! Na szczęście tylko w słoiku!

Tego typu zajęcia są wspaniałą okazją do rozbudzania ciekawości poznawczej dzieci, do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków; przyczyniają się do rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Dzień dyni w grupie Słoniki

Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia” w Lubawie