Podczas poniedziałkowych zajęć dzieci z grupy ,,Jeżyki” ilustrowały za pomocą ruchu treść opowiadania, a także poznały słowa i melodię piosenki pt. ,,Kolorowe kontenery”. Wzięły udział w zabawie podczas, której ustalały, co jest do wyrzucenia, a co się może jeszcze przydać. Rozmawiały na temat stanu środowiska przyrodniczego, wykonały zadanie na kartach pracy, a także segregowały śmieci do odpowiednich pojemników.

Zobacz więcej:

Urodziny Majeczki z grupy Motylki