Podczas  zajęć ,,Jeżyki” wzięły udział w zabawie pantomimicznej pt. ,,Jak pomagam mamie”. Wysłuchały opowiadania pt. ,,Kochamy mamy!”, a następnie odpowiadały na zadawane przez nauczyciela pytania. Wypowiadały się na temat swoich mam.  Utrwalały nazwy figur geometrycznych biorąc udział w zabawie matematycznej ,,Zgadnij, co to”, a także wykonały zadanie na kartach pracy oraz  ozdobną zakładkę dla mamy.

Zobacz więcej:

Urodziny Szymona z grupy Owieczki 

„Rozpoczęcie nowego tygodnia w Przedszkolach Niepublicznych Bajkolandia i Smerfolandia w Lubawie”