Zajęcia rytmiki prowadzone w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie realizowane są w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rytmika to przede wszystkim połączenie muzyki, tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Wychowankowie dzięki ruchom ciała odtwarzają utwór muzyczny. W tym roku szkolnym – te jakże rozwijające zajęcia – prowadzić będzie Pan Krzysztof.
Jak wpływają zajęcia rytmiki na rozwój Twojego dziecka?
kształtują jego koordynację ruchową,
uczą umiejętności odtwarzania rytmu,
poprawiają pamięć słuchową i wzrokową,
przygotowują milusińskich przed występami na forum grupy,
uczą pracy w grupie.