W Przedszkolu Niepublicznym "Bajkolandia" regularnie odbywają się zajęcia logopedyczne. Zakres obowiązków oraz ćwiczeń podczas zajęć, z którymi mierzą się dzieci jest obszerny, m.in.: poszerzamy słownik bierny oraz czynny dzieci, wykonujemy ćwiczenia słuchowe oraz logicznego myślenia, ćwiczenia poprawnych wzorców wymowy, budujemy sekwencje, ćwiczymy kategoryzację, wskazujemy prawidłowy tor oddechowy oraz intensywnie usprawniamy pracę narządów aparatu mowy, ćwiczenia lewopółkulowe dla dzieci również nie są obce, tak samo jak elementy logorytmiki oraz sprawności motoryki małej i dużej.

Podczas zajęć stymulowany jest rozwój zdolności językowych oraz kompetencji komunikacyjnych, prowadzone jest korygowanie oraz uświadamianie dzieciom zaburzonych realizacji głosek.

Wszystkie zajęcia prowadzone są za pomocą"zabaw logopedycznych", jak dobrze wiemy w pracy z dziećmi najlepiej kierować się stwierdzeniem "Nauka przez zabawę", dlatego jak tylko to możliwe, wtrącamy nasze ćwiczenia w różnego typu zabawy i aktywności, aby każde dziecko było zadowolone.

Nieprawidłowa wymowa u dzieci często skutkuje złym odtwarzaniem wyrazów w piśmie, a także problemami z czytaniem. Prawidłowy rozwój mowy wpływa pozytywnie na rozwój osobowości dziecka. Dziecko, które poprawnie komunikuje się werbalnie może wyrazić swoje potrzeby, spostrzeżenia, uczucia, jest w stanie nawiązać prawidłowe interakcje z rówieśnikami oraz w społeczeństwie.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Dzień Postaci z Bajki w Przedszkolu Niepublicznym Bajkolandia w Lubawie

„Dzień Postaci z Bajek” w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie