19 oraz 20 kwietnia w ramach akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców dzieci z grup „Owieczki” oraz „Delfinki” o tematyce ekologicznej. Podczas zajęć nie zabrakło zabaw oraz aktywności, które nie tylko dały możliwość spędzenia wspólnego czasu dzieci z ich Rodzicami, ale także poszerzały świadomość wszystkich uczestników na temat konieczności dbania o czystość rzek i jezior. Dzieci wraz z Rodzicami wykonywały plakaty ekologiczne, transparenty , ciekawe prace plastyczne związane z tematyką zajęć oraz rozwiązywały krzyżówkę . „Owieczki” oraz „Delfinki” bardzo chętnie posprzątały zaśmieconą rzekę oraz dokonały segregacji śmieci do odpowiednich pojemników. To była bardzo cenna lekcja oraz doskonale spędzony czas!