Zajęcia projektowe w przedszkolu Bajkolandia.

 

    W ramach projektu realizowanego z Funduszy Europejskich pt.: „Bajeczne przedszkole” nr projektu RPWM.02.01.00-28-0008/18,  już od września kontynuujemy zajęcia z zakresu kick- boxing, szachów oraz kreatywnej plastyki. Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji u dzieci, uwrażliwianie, pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności i logicznego myślenia. Kick boxing w bardzo pozytywny sposób wpływa na zdrowie i rozwój fizyczny u dzieci. Podczas zajęć dzieci mają możliwość kształtowania kondycji i koordynacja ruchowej, ale również elastyczności swojego ciała. Dziecko przez ruch rozwija swoją motorykę małą i dużą.  Podczas zajęć kreatywnej plastyki dzieci opanowują sztukę sprawności dłoni i zabawie z przestrzenią. Praca z materiałami plastycznymi , różnymi fakturami  jest bardzo istotne dla rozwoju dziecka. Gra w szachy poprawia zdolności intelektualne u dzieci, rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych. Zauważono, że szachy pomagają trenować myślenie przyczynowo–skutkowe, dlatego zajęcia  z zakresu szachów są istotną formą rozwoju dziecka. Połączenie tych zajęć sprawia iż dziecko ma możliwość rozwoju w różnych aspektach, co daje mu duże możliwości i predyspozycje.

{gallery}20192020/projekt{/gallery}