We wrześniu w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu „Smerfne przedszkolaki!”. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzieci uczestniczą w zajęciach raz w tygodniu. Są to zajęcia aktywizujące, szachy oraz kreatywna plastyka. Dzieci z wielkim zapałem i chęcią uczestniczą w każdych aktywnościach, na których mają możliwość  rozwijać się w wielu sferach. Cieszymy się, że mamy możliwość organizowania zajęć dla naszych podopiecznych, które dają możliwość rozwoju i sprawiają im wiele radości i satysfakcji.

Zobacz więcej:

Jesienna aura daje w kość, ale nasze przedszkolaki nie mają jej dość!