Kolejny dzień zajęć w grupach popołudniowych minął bardzo pracowicie. „Jeżyki” poznawały proces tworzenia miodu, wzbogacały wiedzę na temat pszczół, rozwijały wrażliwość dotykową i smakową oraz doskonaliły umiejętność rozpoznawania wybranych barw. „Gwiazdeczki” poznawały obraz graficzny głoski „f”, rozwijały wyobraźnię dźwiękową oraz słuch fonemowy. Poszerzały również wiadomości odnośnie burzy i zjawisk atmosferycznych jej towarzyszących. „Króliczki” zapoznawały się z wybranymi strojami regionalnymi oraz rozmawiały na temat bogactw naturalnych w różnych regionach Polski. Dużo radości dostarczyła dzieciom nauka tańca ludowego „Szot”. Dzisiejsze zajęcia dostarczyły naszym przedszkolakom ogrom nowych doświadczeń, a efekty ich pracy można zobaczyć w poniższej galerii.

{gallery}20192020/3pracazdalna/18{/gallery}