Wtorkowe zajęcia zdalne w grupach popołudniowych przyniosły naszym przedszkolakom mnóstwo radości. ,,Jeżyki” utrwaliły wiadomości na temat żywiołu, jakim jest Ziemia. Wzięły udział w zabawie pt.,, Kalambury” oraz ćwiczyły sprawność manualną wykonując zadanie w Karcie pracy. ,,Gwiazdeczki” rozpoznawały i naśladowały głosy zwierząt, grupowały zwierzęta według wskazanego kryterium oraz przeliczały elementy zbioru. Ponadto odtwarzały wzory na kratkowanym polu. ,,Króliczki” rozmawiały na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Rozwiązywały quiz o wakacjach oraz rozmawiały o tym, co robić, aby się nie nudzić. Wykonywały pracę plastyczno-techniczną ,,Foto-zakładka” oraz ilustrowały treść opowiadania ruchem.

{gallery}20192020/3pracazdalna/65{/gallery}