Żegnamy cię, Zimo.
 
Dzień dobry „Króliczki”,
dziś rozpoczniemy tematy wiosenne. Będziemy opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, wykonamy pracę plastyczną, a także poćwiczymy porównywanie liczebności zbiorów i nauczymy się wiosennej piosenki.
Życzę Wam miłej zabawy.
Cele ogólne:
– dostrzeganie przez dzieci zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, nauka piosenki „Zbudź się, rzeczko”, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu, rozwijanie u dzieci wyobraźni muzycznej, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie poznanych liczb, usprawnianie narządów mowy.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– dostrzega i opisuje zmiany zachodzące wczesną wiosną , śpiewa piosenkę o tematyce wiosennej, zna i rozumie pojęcie akcentu muzycznego, inscenizuje piosenkę ruchem, porównuje liczebność zbiorów.
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/11{/gallery}