Ziemia, ogień, powietrze i woda to oblicza natury. Żywioły to znakomity temat do rozmowy, poszukiwania informacji i uczenia się współpracy z naturą, która nas otacza. Wszystko wskazuje na to, że najbliższy tydzień zwłaszcza dla starszaków uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych Smerfolandia i Bajkolandia w Lubawie, będzie doskonałą okazją do przyglądania się naturze oraz doświadczania jej na własnej skórze.

Młodzi odkrywcy uczestniczą w doświadczeniach dotyczących wszystkich żywiołów. Samodzielnie wyciągają wnioski, dostrzegają pozytywne i negatywne strony każdego z nich. Rozumieją potrzebę niesienia pomocy ludziom poszkodowanym w skutek np. pożaru czy powodzi. Podejmują dyskusję na temat znaczenia powietrza dla świata oraz poznają różne sposoby jego wykorzystywania. Rozwijają spostrzegawczość, koncentrację i uwagę. Wszystkie podejmowanie działania są urozmaicane zabawami ruchowymi, ćwiczeniami oddechowymi i ortofonicznymi, a także rozwijaniem wyobraźni i kreatywności w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych. Bezsporny jest fakt, iż o przyrodzie powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat, rozumieć ją, aby w przyszłości ustrzec się przed niebezpieczeństwami. Ta umiejętność uważnych obserwacji, łączenia ze sobą nabytych i posiadanych wiadomości, a przede wszystkim wyciąganie wniosków jest dla wszystkich Pań największą nagrodą.

Materiał: Bajkolandia i Smerfolandia

Zobacz więcej:

Rytmika w grupie Sarenki.