Na zajęciach w najstarszych grupach Gwiazdeczki zamieniły się w małych badaczy i wykonały doświadczenia, dzięki którym mogły zapoznać się z cechami różnych przedmiotów. Podczas testów określały i nazywały reakcje, które zachodzą. Dzięki tym doświadczeniom dostrzegły zmiany odwracalne, nieodwracalne i częściowo odwracalne.

Zobacz więcej:

Szczoteczkowy świat

Rytmika w najmłodszych grupach.