Poniedziałkowe zajęcia w grupie „Żółwiki” skoncentrowane były na wspieraniu rozwoju kompetencji matematycznych. Dzieci w naturalny sposób czyli poprzez gry, zabawę i angażujące zajęcia w grupach doskonaliły umiejętności logicznego myślenia oraz właściwe rozumienie komunikatów i poleceń. Zaproponowane aktywności pozwoliły przedszkolakom utrwalać obraz graficzny cyfr, dopasowywać elementy oraz porównywać ich liczebność. Nie zabrakło zabaw związanych z układaniem rytmów i sekwencji. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej z poznanych figur geometrycznych.
Matematyczne zmagania „Żółwików” okazały się nie tylko nabywaniem umiejętności przeliczania, ale również pozwoliły dzieciom kształtować umiejętności społeczno-emocjonalne czyli uczyć się sposobów radzenia sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania, czekania na swoją kolej oraz odporności na stres.