Zwierzęta gospodarskie – Jeżyki
 
Przewidywane osiągnięcia:
– rozumie znaczenie pojęcia zwierzęta gospodarskie,
– wyróżnia zwierzęta gospodarskie, nazywa je i ich domy,
– podaje cechy charakterystyczne zwierząt gospodarskich,
– łączy osobniki dorosłe i potomstwo w pary,
– doskonali sprawność i koordynację ruchową.
Witajcie Jeżyki ;)
Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od zabawy pt. ,,Malutki robaczek”
Malutki robaczek wędrował do góry.
(dziecko powoli podnosi się z pozycji kucznej i wędruje palcami, ręce ugięte w łokciach)
Chciał sprawdzić koniecznie, skąd biorą się chmury.
(dziecko podnosi się do wyprostu, unosi ręce najwyżej jak potrafi)
Lecz gdy był wysoko, spadł deszczyk drobniutki,
A razem z deszczykiem –robaczek malutki.
(dziecko powoli kuca, delikatnie poruszając wszystkimi palcami)
Kiedy wyszło słonko zza deszczowej chmury,
Robaczek ponownie wędrował do góry.
(dziecko powoli podnosi się z pozycji kucznej i wędruje palcami, ręce ugięte w łokciach)
Lecz gdy był wysoko,
(dziecko podnosi się do wyprostu, unosi ręce najwyżej ,jak potrafi)
Spadł deszczyk drobniutki, a razem z deszczykiem –robaczek malutki.
(dziecko powoli kuca, delikatnie poruszając wszystkimi palcami)
Przebieg zajęć głównych:
„Jakie to zwierzę?” – dziecko ogląda zwierzęta, nazywa je: krowa, koń, świnia, owca, koza, kura, kaczka, gęś. Opisuje ich wygląd, porównuje wielkość. Następnie przyporządkowuje zwierzęta do miejsca ich zamieszkiwania i przebywania na karcie pracy. Umieszcza naklejki zwierząt gospodarskich w zabudowaniach gospodarczych i rysuje po śladzie dach zabudowań.
„Duże i małe” – rodzic rozkłada obrazki przedstawiające zwierzęta gospodarskie i ich młode (koń – źrebak, krowa – cielak, owca – jagnię, koza – koźlątko, kura – kurczątko, kaczka – kaczątko, świnia – prosię) dziecko łączy je w pary, z pomocą rodzica nazywa potomstwo. Następnie rodzic zbiera obrazki i losowo rozkłada na podłodze. Zadaniem dziecka jest połączenie ich w pary: mama i młode. Dziecko wydaje odgłosy wybranych zwierząt.
A teraz, kto odgadnie jakie to zwierzę? Wsłuchaj się w odgłosy i spróbuj odgadnąć, które ze zwierząt wydaje takie dźwięki.
Propozycje zabaw logopedycznych:
Ćwiczenie oddechowe i głosowe:
Dzieci nabierają powietrze przez nos, a wydychając powietrze ustami wydają długi dźwięk:
1.Wdech nosem- wydech ustami przy długim dźwięku aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
2.Wdech nosem- wydech ustami przy długim dźwięku oooooooooooooooooo…
3.Wdech nosem- wydech ustami przy długim dźwięku eeeeeeeeeeeeeeeeeee…
4.Wdech nosem- wydech ustami przy długim dźwięku uuuuuuuuuuuuuuuuuuu…
5.Wdech nosem- wydech ustami przy długim dźwięku yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…
6.Wdech nosem- wydech ustami przy długim dźwięku iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…
{gallery}20192020/jezyki/pracazdalna/13{/gallery}