„Zwierzęta gospodarskie”
 
Dzień dobry „Słoneczka” oraz Drodzy Rodzice :)
Jestem bardzo z Was dumna, że tak aktywnie uczestniczycie w zajęciach zdalnych i tak fantastycznie poradziliście sobie z tworzeniem rymów. Oczywiście także, każdy żonkil w waszym wykonaniu był przepiękny !!! https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2/1/16/1f60d.png”);”>?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2/1/16/1f60d.png”);”>?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2/1/16/1f60d.png”);”>?
 
A teraz przyszła pora na ostatnie zajęcia w tym tygodniu, ponieważ dzisiaj jaki mamy dzień tygodnia kochane Słoneczka ??? …… PIĄTEK

PIĄTEK – 27.03.2020 r.

 

Krąg tematyczny: Spotkania na łące

Temat dnia: „Zwierzęta gospodarskie”

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

  • rozumie znaczenie pojęcia zwierzęta gospodarskie,
  • wyróżnia zwierzęta gospodarskie, nazywa je i ich domy,
  • podaje cechy charakterystyczne zwierząt gospodarskich,
  • łączy osobniki dorosłe i potomstwo w pary,
  • doskonali sprawność i koordynację ruchową.

Kochane „Słoneczka” nadszedł czas na piątkowe zajęcia, tak więc zabieramy się do pracy ;)

  • Na wstępie zajęć proszę, abyście zaprosili swoich rodziców i wspólnie zaśpiewali piosenkę pt. „Stary Donald”. Poniżej wstawiam link do piosenki.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw

 

  • Troszkę sobie pośpiewaliśmy, a teraz przechodzimy do zajęć głównych:

 

 

„Jakie to zwierzę?” – Dziecko oglądają ilustracje przedstawiające zwierzęta gospodarskie i nazywa je:

KROWA

krowa

KOŃ

kon

ŚWINIA

swiania

OWCA

owca

KOZA

koza

KURA

kura

KACZKA

kaczka

GĘŚ

gęś

Po podaniu przez dziecko wszystkich nazw zwierząt na ilustracjach, opisuje ich wygląd oraz porównuje ich wielkość.

Następnie przechodzimy do wykonania karty pracy („Karta pracy. Woda”, str. 26), w której zadaniem dziecka jest przyporządkowanie zwierząt do miejsca ich zamieszkiwania i przebywania. Umieszcza naklejki zwierząt gospodarskich w zabudowaniach gospodarczych i rysuje po śladzie dach zabudowań.

„Karta pracy. Woda”, str. 26

„Duże i małe” – na koniec przejdziemy do zabawy dydaktycznej, która polega na nazywaniu oraz dobieranie w pary ilustracji zwierząt młodych i dorosłych.

Zadaniem dziecka jest wypchnięcie wszystkich obrazków zwierząt z „Pomoce czterolatka” – Zwierzęta gospodarskie i ich młode, następnie ogląda ilustracje i próbuje samodzielnie nazwać zwierzęta oraz ich młode, (jeśli będzie miało problemy, rodzic może wspomóc dziecko).

Po nazwaniu wszystkich zwierząt, rodzic rozkłada obrazki przed dzieckiem, które ma za zadanie, połączenie zwierząt w pary: mama i młode. Po ułożeniu wszystkich par, dziecko może wykazać się znajomością odgłosów jakie wydaje poszczególne zwierzę.

„Pomoce czterolatka” – Zwierzęta gospodarskie i ich młode