Zwierzęta na różnych kontynentach – Delfinki

CELE:

– wzbogacenie wiadomości na temat królestwa zwierząt – prezentacja cech wybranych zwierząt i omówienie

środowiska ich życia,

– doskonalenie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi na podany temat,

– zapoznanie z drukowaną literą „f”, „F”,

– ustalenie cech spółgłoski „f”,

– doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter,

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania według określonego kryterium,

– porównywanie objętości płynu, ćwiczenia w ustalaniu stałości ilości płynu,

Czym są KONTYNETY? https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU

Zwierzęta z różnych kontynentów- https://www.youtube.com/watch?v=xh53hM5WlMs

Życie pod wodą- https://www.youtube.com/watch?v=PiayEX0bqjo

Obejrzyjcie przynajmniej kilka minut filmu- https://www.youtube.com/watch?v=RPAjYaMu0rI&t=49s

{gallery}20192020/delfinki/pracazdalna/13{/gallery}

Zagadka:

 

436https://www.facebook.com/jowita.tu/videos/pcb.3704233362951798/10222723456541941/?type=3&theater&ifg=1