Zwierzęta ożywiają się na wiosnę – Króliczki
 
Cele ogólne:
– poszerzenie wiedzy o ptakach, ssakach, owadach i ich zwyczajach, układanie zbiorów, porównywanie ich liczebności, wskazywanie liczb parzystych, utrwalenie poznanych liter.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– wymienia bardziej popularne nazwy ptaków, segreguje ptaki według gatunków, wie, że ptaki budują różne gniazda, rozwiązuje zagadki słowne, wymienia ssaki, które budzą się ze snu zimowego, rozpoznaje litery, układa z nich wyrazy, porównuje zbiory, wskazuje, gdzie jest mniej, gdzie więcej.\
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/19{/gallery}