„Dzieci są zwierciadłami. Kiedy znajdują się w obecności miłości, to ją odbijają. Kiedy miłości nie ma, nie mają czego odbijać.” A. de Mello

Wokół dzieci kręci się cały nasz świat. Dzieci od zawsze są naszą pasją, inspiracją, codzienną radością. Bezpieczne, rodzinne przedszkole, gdzie każde dziecko jest najważniejsze, traktowane indywidualnie, z należnym mu szacunkiem - to założenie, które realizujemy dla Państwa od lat. Komfort Waszych dzieci, nauka przez zabawę, szeroka oferta edukacyjna na najwyższym poziomie - to gwarancja satysfakcji. Jesteśmy dla Was!

Nasze przedszkola zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lubawy 01.08.2012r. (Smerfolandia) i 27.08.2015r. (Bajkolandia) na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Smerfolandia i Bajkolandia tworzą jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie w rodzinnej, domowej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzieci odnajdą najlepsze warunki do zabawy i nauki. Działamy w oparciu o podstawę i programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN oraz rozszerzony program nauczania, wzbogacony o alternatywne metody i kierunki pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.

Opiekujemy się maluszkami w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci mają do dyspozycji 10 sal dydaktycznych z bezpośrednim dostępem do sanitariatów. Każda sala ma swój niepowtarzalny klimat – wyposażona jest w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne adekwatne do potrzeb i możliwości przebywających w niej dzieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, dostosowaliśmy godziny otwarcia przedszkola do zmianowego czasu pracy największych lubawskich zakładów: przedszkole czynne jest codziennie w godzinach od 5:30 do 22:30, w soboty od 5:30 do 14:30.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół zaangażowanych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Pomoce nauczycieli to absolwentki studiów pedagogicznych. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści z zakresu logopedii, psychologii, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

Spełniamy wszelkie warunki do tego, aby zapewnić Państwa pociechom szczęśliwe dzieciństwo z ich wszechstronnym rozwojem. Rodzinnie od lat.

Back to top