Bezpieczne gniazda – Sarenki i Tygryski.
 
Po dzisiejszych zajęciach dziecko powinno:
• wiedzieć, jakie różne gniazda budują ptaki,
• znać nowe nazwy i używać ich w mowie,
• słuchać z zainteresowaniem wiersza,
• zbudować ptasie gniazdo z dostępnych materiałów,
• wskazać takie same obrazki i tak samo je pokolorować,
• śpiewać zwrotkę refren nowej piosenki,
• stworzyć rysunek ptaka z zawiązanymi oczami
1. Witaj! Dziś rozpocznij zajęcia od listu od ptaków. Poproś Rodzica o jego odczytanie, a Ty słuchaj uważnie.
A potem spróbuj odpowiedzieć na pytania:
Kiedy ptaki narażone są najbardziej na niebezpieczeństwo ze strony drapieżników? (w okresie lęgowym i gdy w gniazdach są pisklęta)
Z jakich materiałów ptaki budują gniazda? (puch, suche trawy, patyki, glina)
Gdzie ptaki budują swoje gniazda? Czy tylko na drzewach?
(w norkach ziemnych – zimorodek, dziuplach – dzięcioł,
na wiotkiej gałązce nad wodą – remiz, pod dachami domów – jaskółka,
w otworach i kominach – kawka)
2. Obejrzyj teraz filmy: „Gdzie mieszkają ptaki?”
3. „Ptaszki” – wysłuchaj wiersza E. Szelburg-Zarembiny i bejrzyj ilustracje ptasich domów.
Odpowiedz na pytania :
Jak wygląda ptasi dom?
Czy jest taki sam jak domy ludzi, czy ma dach, drzwi, komin?
Czy ptasie domy mają pokoje?
Czy wszystkie są tej samej wielkości i w taki sam sposób zbudowane?.
4. Zbuduj teraz ptasie gniazdo. Przygotuje różnego rodzaju materiały: np. siano, piórka, watę, patyczki, zasuszone liście, kawałki nitki i sznurka
5. Pora na zadania w „Kartach pracy” cz. 3, s. 42, będą Ci potrzebne kredki.
6. „Ptasie głosy” – nauka piosenki.
Włącz teraz nagranie piosenki.
Ponieważ w tekście utworu jest sporo wyrazów dźwiękonaśladowczych, a sama melodia też nie jest prosta, powinieneś kilka razy posłuchać piosenki, żeby ją dobrze opanować.”
7. „Dziwny ptak” – zabawa rysunkowa.
Usiądź przy stole, weź do ręki jedną kredkę. Przed sobą połóż kartkę A4.
Teraz poproś Rodzica, aby zawiązał Ci oczy. Twoim zadaniem dzieci jest stworzenie rysunku ptaka. Podczas rysowania włącz plik muzyczny z odgłosami ptaków.
Powodzenia
{gallery}20192020/sarenki/pracazdalna2/7{/gallery}
481

https://www.youtube.com/watch?v=YTLVdpP-AYE