OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

W ROKU 2020/2021

 

 

CENNIK na stronę 1

 

Prosimy o wnoszenie opłat do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

bajkolandia logo

 

Przedszkole  Niepubliczne „Bajkolandia”, Ewelina Kowalkowska

               ul. Rzepnikowskiego 26,  14-260 Lubawa

            nr konta 15 1910 1048 2120 0006 3523 0001

 

smerfolandia logo

 

Przedszkole  Niepubliczne „Smerfolandia”, Grzegorz Kowalkowski

                ul. Rzepnikowskiego 26,  14-260 Lubawa

                 nr konta   72 1910 1048 2120 0001 6655 0001