Podczas zajęć dydaktycznych „Kotki” utrwalały kolejność pór roku, rozmawiały na temat zmian zachodzących w wyglądzie drzew w poszczególnych porach roku, a także poznały proces opadania liści z drzew. Ponadto dzieci brały udział w ćwiczeniach oddechowych i zabawach ruchowych z wykorzystaniem liści oraz wykonały pracę plastyczną techniką frotażu.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Dzień Ratownika Medycznego w grupie Pszczółki

Urodziny Mateuszka z Grupy Delfinki