Mądrość przysłów – Króliczki
 
Dzień dobry „Króliczki” i Drodzy Rodzice.
Nasze dzisiejsze zajęcia rozpoczynamy od ćwiczeń ruchowych . Otwórzcie link do magicznego koła z ćwiczeniami:
Następnie obejrzyjcie filmiki przedstawiające przysłowia wiosenne oraz informacje na temat pogody:
Przysłowia wiosenne
Co to jest pogoda?
Teraz przejdziemy do zajęć właściwych zaprezentowanych w prezentacji.
Cele ogólne:
– zapoznanie dzieci z wybranymi przysłowiami i porzekadłami ludowymi związanymi z wiosną, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter, określanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla wiosny, kształcenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, posługiwanie się symbolami oznaczającymi stan pogody, przybliżenie dzieciom znaczenia prognozy pogody dla człowieka, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy plastycznej.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– wypowiada się na temat znaczenia poznanych przysłów i powiedzeń, słucha wybranych utworów dla dzieci i wypowiada się na ich temat, opowiada, jaką treść mają wybrane symbole graficzne, którymi oznacza się zjawiska pogodowe, czyta ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter, wskazuje przyczyny i skutki omawianych zdarzeń.

 
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/14{/gallery}