Skończyły się wakacje i zaczął się wyczekiwany przez wszystkich rok szkolny! W przedszkolnych salach znowu słychać gwar i śmiech naszych kochanych przedszkolaków. Milusińscy z utęsknieniem powitali swoich kolegów i koleżanki z grup przedszkolnych po tak długiej przerwie rozłąki. Jak wyglądają pierwsze dni roku szkolnego w przedszkolu?

Zajęcia w przedszkolach Bajkolandia i Smerfolandia w Lubawie

Zajęcia dydaktyczne w naszych przedszkolach oparte są o program nauczania obowiązujący w danej grupie wiekowej. Tak więc w poszczególnych grupach wiekowych w dotychczasowym tygodniu zajęcia dotyczyły m.in. ćwiczeń ruchowych, ćwiczeń logopedycznych, ćwiczeń matematycznych, rozwijana sprawności manualnych przez rożnego rodzaju prace plastyczne. Doskonaliły umiejętności już wcześniej poznane, takie jak znajomość gatunków drzew oraz ich budowy oraz kształtowały swoją wiedzę wykonując zadania w zeszytach ćwiczeń. Najmłodsze przedszkolaki zaś, poznawały kolory oraz instrumenty muzyczne, słuchając przy tym ich różnorodnego brzmienia.

Nauka przez zabawę

Idąc za mottem naszych przedszkoli, które brzmi – nauka przez zabawę, oczywiście nie zabrakło także i jej. Dzieci przebywające w przedszkolu, również spędzają wiele czasu na zabawie swobodnej, jak i na wyjściach na przedszkolny plac zabaw czy boisko na dachu, co pozwala im na integracje z rówieśnikami, kształtowanie relacji społecznych jak i nauka współpracy w grupie.