Podczas dzisiejszych zajęć zdalnych przedszkolaki wzbogacały swoją wiedzę oraz rozwijały umiejętności. Dzieci z najmłodszej grupy ilustrowały ruchem treść wiersza. Rozmawiały na temat owadów ukrytych w sztuce. Oglądały reprodukcję obrazów i grafik z motywami owadów latających, a także zapoznały się z wytworami sztuki użytkowej z owadzim motywem. Ponadto przeliczały i dorysowywały odpowiednią liczbę kropek na skrzydle biedronki w Kartach pracy. Przedszkolaki ze starszej grupy brały udział w zabawach ruchowych. Wzbogaciły wiedzę na temat wyglądu tęczy, a także wzięły udział w zabawie podczas, której układały rymowanki o tęczy, słońcu i burzy. Wykonały pracę plastyczną oraz przedstawiały za pomocą obrazka nastrój i charakter muzyki. Dzieci z najstarszej grupy wysłuchały opowiadania, odpowiadały na zadanie pytania. Wypowiadały się na temat wyglądu, ulubionych potraw oraz zawodów wykonywanych przez swoich tatusiów. Posługując się porównaniami do postaci z kreskówek wymieniały cechy swojego taty. Wykonały jego portret , a także pracę plastyczną pt. ,,Dmuchawiec”.

{gallery}20192020/3pracazdalna/22{/gallery}