Zdrowie dziecka jest ważnym czynnikiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia.

Na dzisiejszych zajęciach Gwiazdeczki rozmawiały na temat pracy lekarza i pielęgniarki. Dzieci poznały również nazwy wybranych specjalności lekarzy oraz podjęły próby określania bólu i różnych dolegliwości. Na koniec przedszkolaki układały poradnik zdrowia, w którym uwzględniły czynniki warunkujące zdrowie, takie jak: higiena, sport, odpoczynek, zdrowe odżywianie czy dobry humor.

Zobacz więcej:

Urodziny Olka – grupa Sarenki