Dzisiejszy dzień w grupie Żółwiki  opierał się na poszukiwaniu wiosny. Dzieci zapoznały się z przysłowiem "w marcu jak w garncu", wiązały określone zjawiska atmosferyczne z porami roku, a także wykonały pracę plastyczną w temacie wiosennym. Poznały obraz graficzny głoski "S", doskonaląc analizę i syntezę słuchową.

Zobacz więcej:

Urodziny Wojtusia z grupy Delfinki

Urodziny Antosia – grupa Żółwiki