Zabawy teatralne to bardzo częsty element wykorzystywany  w pracy z dziećmi. Teatr to taki rodzaj sztuki, który wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Ponieważ w obecnym czasie mamy utrudniony bezpośredni kontakt ze sztuką teatralną, dzieci z grupy Tygryski wzięły udział w zajęciach aktywizujących, dzięki którym rozwijały zainteresowania teatrem. Przedszkolacy poznali pracę aktora, następnie wirtualnie odwiedzili budynek teatru i poznali różne miejsca niezbędne do przygotowywania spektakli.  Na koniec samodzielnie wystawiali sztukę teatralną przy pomocy różnych kukiełek i pacynek.

Zobacz więcej:

Urodzinki Mateusza z grupy Pszczółki

Dzień Piekarzy i Cukierników w grupie „Słoneczka”