Jedna z form spędzania czasu w przedszkolu jest tworzenie dzieł plastycznych z dziećmi.

Wychodząc naprzeciw możliwościom poznania marzeń, obaw i trosk naszych podopiecznych  w Przedszkolach Niepublicznych „Bajkolandia” i „Smerfolandia” w Lubawie odbywają się dodatkowe zajęcia plastyczne dla naszych przedszkolaków.

Zabawy z plastyką rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci, pomagają kształtować wyobraźnię, wrażliwość na piękno, poczucie estetyki , kreatywność , cierpliwość a przede wszystkim sprawność manualną. Są to zajęcia, w których występują różne formy aktywności : rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie, wycinanie.

Pozwalają one przygotować rączki do pisania w późniejszych etapach edukacji, poprzez ćwiczenie uwagi, koncentracji i zaangażowania.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Kotki i Pszczółki poznają Kraków

Urodziny Aluni i Nadusi z grupy „Owieczki”