Minął kolejny dzień pracy zdalnej. Dzieci z grup popołudniowych z wielką starannością i kreatywnością wykonywały powierzone im zadania. Trzy i czterolatki rozmawiały o pogodzie i zjawiskach atmosferycznych, tworzyły „tornado” w szklance z wodą oraz wykonywały pracę plastyczną „Fryzjer”. Pięciolatki poznawały zwierzęta żyjące w ziemi, porównywały różne rodzaje gleb, porządkowały zwierzęta do miejsc ich zamieszkania oraz wykonywały ćwiczenia gimnastyczne. Natomiast sześciolatki rozwijały lokalny patriotyzm, poznawały znaczenie wyrażenia „mała ojczyzna”, konstruowały folder swojej miejscowości oraz doskonaliły umiejętność odejmowania. Efekty pracy naszych przedszkolaków można zobaczyć w galerii poniżej.

{gallery}20192020/3pracazdalna/11{/gallery}