„Ziemia – nasza planeta” – Króliczki
 
Drogie Króliczki,
dziś obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z racji tego nasze zajęcia będą poświęcone naszej planecie. Zapraszam Was serdecznie w proekologiczną podróż.
Poniżej przedstawiam linki do filmów i piosenki zamieszczone w prezentacji:
– filmik o planecie Ziemi: https://www.youtube.com/watch?v=IPczhbMMtm4
– bajka edukacyjna „Rady na odpady” https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
– Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci) https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
Temat: „Ziemia – nasza planeta”
Cele ogólne:
– rozszerzenie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości, zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka, budzenie wrażliwości na piękno przyrody zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska, wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– zna niebezpieczeństwa grożące środowisku ze strony człowieka, rozumie znaczenie ochrony przyrody, wypowiada się na określony temat, przeprowadza doświadczenie z jabłkiem, segreguje odpady do odpowiednich pojemników, układa historyjkę obrazkową, omawia Kodeks Małego Ekologa, wykonuje pracę plastyczną i techniczną, rozumie znaczenie recyklingu.
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/18{/gallery}