Zwierzęta na różnych kontynentach. – Króliczki
 
Witajcie kochani,
dziś zapoznamy się z literą „F”, „f” oraz porozmawiamy o zwierzętach żyjących na różnych kontynentach.
Cele ogólne:
– wzbogacenie wiadomości na temat królestwa zwierząt – prezentacja cech wybranych zwierząt i omówienie środowiska ich życia, doskonalenie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi na podany temat, zapoznanie z drukowaną literą „f”, „F”, ustalenie cech spółgłoski „f”, doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter, doskonalenie umiejętności klasyfikowania według określonego kryterium, porównywanie objętości płynu, ćwiczenia w ustalaniu stałości ilości płynu, rozwijanie sprawności psychomotorycznej.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– wypowiada się na podany temat, intuicyjnie rozpoznaję głoskę „f” jako spółgłoskę, rozpoznaje litery „f”, „F” i identyfikuje je z głoską „f”, identyfikuje poznane litery z odpowiadającymi im głoskami, czyta wyrazy w zakresie poznanych liter, aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, wnioskuje na temat stałości ilości płynu.
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/21{/gallery}