A ja rosnę i rosnę  – „Wiem, że dobro powraca – Słoneczka

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • przejawia zainteresowanie kolekcjonowaniem i dzieleniem się tym, co ma, 561

 • wie, jakie zachowania są aprobowane i pozytywne, a jakie nie,

 • potrafi ustalić kolejność zdarzeń i ułożyć odpowiednio obrazki historyjki,

 • wypowiada się zgodnie z tematem,

 • mówi poprawnie pod względem gramatycznym i składniowym.

Witajcie „Słoneczka”, na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy na temat – bycia dobrym. Jak myślicie, co oznacza powiedzenie „być dobrym człowiekiem”?

 • Na rozpoczęcie dzisiejszych zajęć, zrobimy dobry uczynek w naszych domach.

Przecież jak wiadomo, każde „Słoneczko” to bardzo dobre dziecko, tak więc proszę, abyście dzisiejszego dnia pomogli swoim rodzicom w codziennych obowiązkach lub codziennym sprzątaniu. Mile widziane zdjęcia z efektem Waszych dobrych uczynków ?

 • Po wykonaniu dobrego uczynku, przyszła pora na zajęcia główne:

Dobro powraca” – Dziecko wycinają obrazki z „Pomocy czterolatka”.

Pomoce czterolatka” – W przedszkolu

 

562

Opowiada, kto na nich jest, co się dzieje. Układa obrazki w odpowiedniej kolejności i wypowiada się na temat przedstawionej sytuacji.

Rodzic zadaje pytania pomocnicze:

 • Jak Ci się podoba zachowanie dziecka, które przeszkodziło innym w zabawie?

 • Jak Ty zachowałbyś/ zachowałabyś się w takiej sytuacji?

 • Jak myślisz, co usłyszał chłopiec i inne dzieci, że w końcu postanowiły bawić się razem?

 • Czy warto być dobrym i koleżeńskim? Dlaczego?

Po rozmowie dziecko nakleja obrazki historyjki na kolorową kartkę w odpowiedniej kolejności.

Na zakończenie rodzic podsumowuje zajęcia, przypomina o odpowiedzialności za własne zachowanie, o ponoszeniu konsekwencji. Zachęca do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych bez ingerencji dorosłych, przepraszania za złe zachowanie i dbania o dobre, koleżeńskie stosunki w grupie. 

Przyjaźń jest…” – Rodzic zachęca dziecko do wypowiedzi na temat, czym dla niego jest przyjaźń, czy ma przyjaciela, co lubi z nim robić.

Rodzic może podpowiadać:

Mój przyjaciel/przyjaciółka ma na imię…

Znam go z…

Najczęściej razem bawimy się…

Rodzic zwraca uwagę na poprawne formułowanie zdań i prawidłowe formy gramatyczne.