„Słuch, a mowa?”

W procesie porozumiewania się istotną rolę odgrywa odbiór informacji za pomocą słuchu. Wyróżniamy różne typy słuchu,  jednakże słuch fonemowy to termin dobrze znany głównie logopedom. Dotyczy umiejętności różnicowania głosek podobnie brzmiących oraz odróżniania ich znaczenia. Rozwija się tylko wtedy, kiedy dziecko ma sprawny słuch fizyczny, czyli słyszy i reaguje na dźwięki oraz odgłosy otoczenia. Dzieci, które początkowo mają problem z rozróżnianiem dźwięków z otoczenia, a później dźwięków mowy – w dużej mierze mówią tzw. mową bezdźwięczną. Słabo rozwinięty słuch fonemowy jest również jedną z przyczyn wad wymowy. Zabawy słuchowe są konieczne, aby dziecko posiadało również umiejętność prawidłowego czytania i pisania!

Rodzicu, zadbaj o słuch swojego dziecka. Jak?

Odtwarzajcie dźwięki i rymy, wyliczajcie sylabowo, odszukujcie rymy, liczcie głoski w wyrazie. Rozpoznawajcie dźwięki i szmery z otoczenia. Słuchajcie lub czytajcie wiersze, parujcie wyrazy, które różni tylko jedna głoska, np.: palec – walec, Tomek – domek.