Czas wiosennych spacerów i zabaw – Króliczki.
 
Dzień dobry „Króliczki”.
Temat naszych dzisiejszych zajęć to:Czas wiosennych spacerów i zabaw. Rozpoczniemy je od obejrzenia dwóch filmików:
Jak rosną rośliny?
Rozwój nasionka fasoli
Następnie przejdziemy do prezentacji poniżej.
Życzę Wam miłej zabawy i pracy.
Cele ogólne:
– zapoznanie z utworami literatury dziecięcej związanymi z tematem zajęć, skupienie uwagi dzieci na słuchanym tekście, układanie opowiadania, posługiwanie się symbolami związanymi z wiosną, formułowanie wypowiedzi na podstawie rysunków, nauka piosenki i ilustrowanie ruchem tekstu, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 12, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– obserwuje i dostrzega oznaki wiosny, uważnie słucha prezentowanych tekstów, zna piosenkę o tematyce wiosennej, ilustruje ruchem treść piosenki, liczy w zakresie 12, pisze proste zdania i wyrazy, czyta ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter.
{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/15{/gallery}